افتخارات

لوح تقدیر سومین جشنواره خانواده صنعت چاپ استان البرز
اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
شهریورماه 1394
لوح سپاس چهارمین جشنواره خانواده صنعت چاپ استان البرز
اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
شهریورماه 1395
تندیس نوآور نمونه در صنعت چاپ
اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
شهریور ماه 1395
تندیس اجلاس حماسه‌سازان صنعت و اقتصاد ایران
اهدایی مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
مهرماه 1392