درباره کاغذ حساس نمابر مهر

سالها پیش بر آن شدیم تا با تکیه بر نیروی جوان و دانش فنی خود، گرد‌هم آییم تا بتوانیم در عرصه تولید رول‌های حرارتی، گام‌های بزرگی برداریم. از این رو در سال 1363 با تولید انواع رولهای فکس در یک کارگاه شهری، این مسیر را آغاز نمودیم و با تکیه بر سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص خود و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، روز به روز گام‌های موثری در مسیر موفقیت برداشته تا اینکه امروز مجموعه تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر در فضایی بالغ بر 7000 متر مربع و به کمک بیش از 150 نفر نیروی انسانی کاردان و توانمند خود، به بزرگترین واحد تولیدی کاغذ حرارتی کشور با ظرفیت تولید بیش از 100،000،000 رول پوز در سال و بیش از 20،000،000 رول ژورنال و رسید مشتری تبدیل گردد.