آرشیو دیته بندی: مرکز اطلاعات کاغذ ایران

کاغذ حساس

آینده از آن کاغذهای حساس است

امیر عصاری، مدیر عامل شرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر، فارغ التحصیل رشته های کامپیوتر و MBA حدود ١٢ سال است قدم در راه پدر گذاشته است و کار وی را در صنف کاغذفروشان ادامه می دهد. این شرکت .
X