مسئولیت اجتماعی

ما در کاغذ حساس نمابر مهر؛ به عنوان یک شرکت تولید کاغذ حرارتی، به مسئولیت اجتماعی خود نسبت به محیط زیست و جامعه پایبندیم. ما در پی توسعه و تولید محصولات با کیفیت بالا هستیم که به عملکرد بهینه و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند. این مسئولیت اجتماعی ما شامل موارد زیر می‌شود…