آرشیو دیته بندی: مشرق

کاغذ حساس حرارتی

واردات چند ده میلیارد تومانی کاغذ رسید بانکی

واردات روز افزون کاغذ حساس حرارتی به کشور ناشی ازفقدان یک تولید کننده جدی در کشور بوده که در حال حاضر ۹۵ درصد کاغذ رسیدهای مصرفی بانکی و پایانه های خدمات فروشگاهی از محل واردات تامین می‌شود. به گزارش .
X