آرشیو دیته بندی: نمایشگاه ها

انجمن واردکنندگان کاغذ

میزبانی انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان کاغذ …

مهمانی افطاری خانواده بزرگ بازرگانان صنعت کاغذ به میزبانی انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان کاغذ، مقوا و سایر فرآورده های سلولزی
نمایشگاه تخصصی کاغذ

اولین نمایشگاه تخصصی کاغذ، مقوا سال 97

اولین نمایشگاه تخصصی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته به همت شرکت کاغذ حساس نمابر مهر ، مرداد ماه سال 97 برگزار شد. در این نمایشگاه و در کنار شرکت های مختلف داخلی، شرکت هایی .

بازدید مدیران شرکت کاغذ حساس نمابر مهر از …

بازدید مدیران شرکت کاغذ حساس نمابر مهر از دومین نمایشگاه تخصصی کاغذ ، مقوا، فرآورده های سلولزی و بازدید از نمونه انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا …  
X