مشتریان ما

تعدادی از مشتریان شرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر

مفتخریم که مشتریان ما کسانی هستند که ارزش کالای ایرانی، تولید ملی، کیفیت و کمیت را به خوبی می دانند و همراهی همیشگی ایشان و در نهایت رضایت ایشان از تلاش ها ما، هدف سازمان ما میباشد.

امروزه با تکیه بر پشتیبانی، حمایت و همراهی مشتریان عزیزمان، گام در راهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان نهاده و به بازارهای بین المللی می اندیشیم.

هدف نهایی ما همچنان همراهی دائمی شماست. ذیلا می توانید شاهد برخی از موسسات، بانک ها و شرکت هایی که با آن ها مشارکت می نماییم، باشید.

X