دوره های آموزش مدیریت

باشد تا با تدبیر و حمایت شما از طرح پارسا در شرکت تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر با شعار بانک ایرانی، کاغذ ایرانی، بار دیگر بتوانیم با تربیت و آموزش مدیران به جهانیان ثابت کنیم :

ایرانی میخواهد،ایرانی میتواند

 

آموزش دوره های مدیریت mba
دوستان زیادی از شرکت نمابر مهر  پرسیده اند که این دوره های آموزش مدیریت و کلاسهای مدیریت که شما تدریس می کنید از کجا آمده اند و چرا این نکات مدیریتی در کتاب خاصی پیدا نمی شود؟

ما سالها در صنایع مختلف مدیریت کردیم و به صنایع زیادی هم مشاوره دادیم. وقتی با افراد زیادی که در هزارتوی مدیریت گیر افتاده بودند برخورد کردیم تصمیم گرفتیم، دوره های آموزش مدیریت خاص و دوره های آموزش مدیریت کاربردی با محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی تدوین کنیم.

وقتی دراواخر سال 95  شروع به ارائه و برگزاری چند کارگاه و دوره های آموزش مدیریت کردیم، انتظار این همه استقبال گسترده از این کلاسهای مدیریت را واقعا نداشتیم. این دوره های کوتاه مدت مدیریت توانسته بود افراد زیادی را به خود جذب کند. به طوری که من در سال 96  چند کارگاه و کلاس مدیریت دیگر را هم به لیست دوره های کوتاه مدت مدیریت ، اضافه کردم و کل پکیج کلاسهای مدیریت ما، 4 بار در سال گذشته تکرار شد و این عاالی بود. استقبال از این کلاسهای مدیریت ، تا جایی پیشرفت که برخی از کارگاه ها خارج از پکیج تا هفت بار تکرار شدند.

واقعیت این است که ما میدانستیم که کارگاه هایی خاص با محتوای خاص و بسیار کاربردی طراحی کردیم و انتظار استقبال را داشتیم. چون خودم سالها مدیریت کردیم و تجارب زیادی در این زمینه داریم. همچنین بسیاری از تکنیک های ابداعی خود را سالها تست کرده بودیم و بازخوردهای بسیار عالی دریافت کرده بودیم. لذا میدانستم محتواها تئوری محض مدیریت که اغلب در حال ارائه هستند نیست. و از آنجایی که این دوره ها به صورت کوتاه مدت طراحی شده بودند. قطعا جذابیت بالایی برای افراد داشت.

مدیریت چیز عجیبی است و با تمام مشاغلی که تاکنون می شناختید کاملا متفاوت است.  در جایگاه مدیر انتظارات بسیاری از شما می رود و قرار است نقش های زیادی را بازی کنید.

نماد قدرت باشید، رهبر، نوآور، انگیزه دهنده ، سیاستمدار، قاضی ، شانه ای برای گریه کردن، عمو، عمه و خاله ای دلسوز، دیپلمات، جادوگر (برای افزایش جادویی حقوق)، حامی ، منجی، همه چیز دان و… صدها نقش دیگر که قطعا با آنها برخورد داشته اید را باید بازی کنید.

و جالب اینکه شما مسئول عده ای از افراد می شوید که شاید شما در انتخابشان دخالتی نداشتید، ممکن است دوستشان نداشته باشید و اشتراکی هم با آنها نداشته باشید آنها هم ممکن است شما را دوست نداشته باشند اما شما موظفید از آنها بهترین بهره وری کاری را بخواهید.

 

امیر عصاری ، مدیرعامل شرکت تولید کاغذ حساس نمابر مهر
X