بایگانی برچسب: link

کاغذ حساس حرارتی

واردات چند ده میلیارد تومانی کاغذ رسید بانکی

واردات روز افزون کاغذ حساس حرارتی به کشور ناشی ازفقدان یک تولید کننده جدی در کشور بوده که در حال حاضر ۹۵ درصد کاغذ رسیدهای مصرفی بانکی و پایانه های خدمات فروشگاهی از محل واردات تامین می‌شود. به گزارش .
X