Namabar Mehr

THERMAL PAPER-Since 1984

تماس با ما

جهت درخواست نمایندگی پیغام خود را ارسال کنید

واحد تولیدی کاغذ حساس نمابر مهر با هدف توسعه و پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و هم چنین کمک به اشتغال زایی هموطنان عزیزمان ، راه اندازی گردید و در حال حاضر مفتخر به همکاری با بیش از 46 نفر از متخصصان صنعت کاغذ کشور می باشد.