ویژگی‌های کاغذ حرارتی

 • گرماژ (Grammage) : وزن کاغذ بر حسب گرم بر متر مربع
 • ضخامت (Thickness) : فاصله بین دو سطح ورق کاغذ بر حسب هزارم میلی متر (μm) اندازه‌گیری می‌شود.
 • رطوبت (Moisture) : میزان رطوبت با رطوبت نسبی (RH) اندازه گیری می شود و بیشتر کاغذها به گونه ای طراحی شده اند که در دمای 72 درجه فارنهایت در 45-55٪ RH پایدار باشند. به طور معمول، تولیدکنندگان کاغذ را با رطوبت مطلق بین 4 تا 8 درصد تولید می‌کنند، به این معنی که آب 4 تا 8 درصد وزن کل کاغذ را تشکیل می‌دهد.
 • تراکم (Density) : میزان فشرده بودن کاغذ را که بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (کیلوگرم بر متر مکعب) اندازه‌گیری می‌شود، توضیح می‌دهد.
 • Density (kg/m3)= ( grammage (g/m2)100 ) / ( thickness (μm) )
 • استحکام کششی (Tensile) یک ماده حداکثر کشش مکانیکی است که قبل از ترک خوردن می‌تواند تحمل کند. بر حسب  N/mm²  یاMPa  داده می شود.
 • مقاومت پارگی (tearing strength) یک ماده که مقاومت کششی در هنگام شکست نیز نامیده می شود، تنش کششی مکانیکی در لحظه پارگی است و همچنین بر حسب N/mm²  یا MPa  داده می‌شود.
 • از آنجایی که حداکثر تنش کششی و تنش کششی در لحظه گسیختگی معمولاً برای الاستومرها یکسان هستند، این دو اصطلاح اغلب به صورت مترادف استفاده می شوند.
 • ازدیاد طول (elongation) : در هنگام شکست مقدار مشخصه ای است که حداکثر درصد کشیدگی را که یک نمونه کششی در لحظه شکست تجربه می کند را توصیف می کند. بنابراین تغییر شکل یک ماده تحت بار کششی را توصیف میکند.
 • روشنایی (Brightness) : مقدار بازتاب یک طول موج مشخص از نور آبی را اندازه‌گیری می‌کند. روشنایی در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود – هر چه این عدد بیشتر باشد، کاغذ روشن تر است. به عبارت دیگر، کاغذ روشن 95 نور بیشتری را نسبت به کاغذ روشن 85 منعکس می‌کند، بنابراین روشن تر به نظر می رسد.
 • کدر بودن (opacity) : معیاری از توانایی کاغذ در جلوگیری از عبور نور از ورق است. کدری کاغذ تعیین می کند که آیا متن یا گرافیک از طرف مقابل کاغذ قابل مشاهده است یا خیر.
 • سفیدی (whiteness) : این مشخصه مربوط به اندازه گیری تمام نور مرئی است که از سطح یک ورق کاغذ منعکس می شود یعنی ترکیبی از تمام طول موج های نور سفید است، از این رو این نام را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که این پارامتر، نور سفید بازتاب شده از سطح کاغذ را محاسبه می کند، تعیین میزان سفیدی کاغذ در چشم انسان نسبت به درجه روشنایی را بیان می کند . سفیدی روی رنگ یک تصویر چاپ شده تأثیر می گذارد. سفیدی در مقیاس 1-100٪ اندازه گیری می شود. به طور کلی انتخاب سفیدتر/سفیدترین کاغذ حداقل در شرایط نوری آزمایشی بسیار ساده است. هنگام ارزیابی بصری سفیدی باید هرگونه پوشش براق را در نظر گرفت، زیرا ظاهر کاغذ با این سطح بازتابنده اضافه شده تغییر می‌کند.
 • صافی/ زبری (smoothness/roughness) : تست صافی و تست زبری سطح به شما کمک می کند تا بفهمید که آیا یک سطح برای یک هدف خاص مناسب است یا خیر. این تست‌های مهم، زبری سطح موادی را که برای ساخت محصولات خود استفاده می کنید نشان می دهد که نقش مهمی در دوام و عملکرد آنها دارد.
 • استحکام سطح (surface strength) :

   در این زمینه به معنای توانایی سطح کاغذ برای مقاومت در برابر نیروهای کششی است، بنابراین     از لایه برداری یا برداشتن سطح چاپ شده یا هر دو جلوگیری می  کند. روش آزمایشی رایج برای     ارزیابی استحکام سطح، تست چاپ پذیری IGT است.

 • پایداری تصویر (Image stability) : به این اشاره دارد که چاپ حرارتی در شرایط صحیح چند سال قابل خواندن خواهد بود.
 • چگالی تصویر (Image Density) : یک مقدار چگالی نوری است که از تصویر چاپ شده حرارتی اندازه گیری می شود.
 • حساسیت استاتیکی (Static sensitivity) : نشان می دهد که تصویر حرارتی در چه دمایی شروع به فرمول بندی می کند. حساسیت استاتیکی پایین به این معنی است که تصویر حرارتی در دماهای بالا شروع به فرمولاسیون می کند. حساسیت استاتیکی بالا به نوبه خود به این معنی است که تصویربرداری حرارتی در دماهای پایین شروع می شود. اگر از کاغذ حرارتی در شرایط دمای بالا استفاده شود، حساسیت استاتیکی یک ویژگی بسیار مهم است.
 • حساسیت پویا (Dynamic sensitivity) : نشان می دهد که کاغذ حرارتی با چه سرعتی و با چه سطح انرژی قابل چاپ است. اساساً حساسیت دینامیکی بالاتر برابر با کیفیت بهتر است.